Sunday, May 20, 2012

പി.ശിവപ്രസാദ്
ഴയമാതിരി തന്നെ പാലം
ഇരു കരയ്ക്കും കൈനീട്ടി
അനാഥത്വം വിളിച്ചുകരഞ്ഞ്‌
ഭാരമിറക്കാതെ കടക്കുന്ന
പാണ്ടിലോറികളാൽ ഭയപ്പെട്ട്
താഴെ
ഒരു നായ മുള്ളിയ നനവിൽ
മുഖം നോക്കി ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച്
ചിലപ്പോൾ ധ്യാനിച്ച് വിസ്മൃതി വരിച്ച്
അങ്ങനെയങ്ങനെ
ജനിമരണങ്ങളുടെ ഇരു കുറ്റിപ്പുറത്ത്.

ചോപ്പുകലങ്ങിയ കണ്ണാൽ കൊത്തി
മണികിലുക്കിക്കടന്നുപോം രാത്രി
ചില ചില തള്ളവേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം
മഹാദന്തികൾ മറുതന്തവേഷങ്ങൾ
‘ഉണ്ണീ‘ വിളികൾക്ക് മാരീചവിദ്യാചാരം
ലക്ഷ്മണരേഖകളാൽ അതിർവേലി.
ഉടയാടകൾ തമ്മിൽ മാറ്റി
ഊരും ലിംഗവുമില്ലാക്കളരികൾ
ഉണ്ണികളെ വരവേൽക്കുന്നത്
വാവോറ്റുന്നത്, പാലൂട്ടുന്നത്
കാവിലുറങ്ങും തേവർക്കറിവീലേ?.

അറിവൂ നേരമ്മക്കരളുകൾ മാത്രം
പുകയും ചൂളകളെന്ന കണക്കെ
വ്യാകുലജീവിത മണലട്ടികളിൽ
പെറ്റുകിടക്കും ദുരന്തദുർഭൂതം
അമ്മയെ മായക്കാഴ്ചയിൽ മുക്കി
കനകക്കതിരിൻ മന്ത്രണമോടെ
ഉണ്ണിയെ വാരിയെടുക്കാനായും
തഞ്ചത്തിൽ നാമെന്തു നടിപ്പൂ?

ഇപ്പോഴും കാണാം
പ്രാണൻ പിടയ്ക്കുമൊരു കിളുന്തു പൊന്മ
മുട്ടകൾ വിഴുങ്ങിക്കിതയ്ക്കുന്ന
ഭക്തനാമൊരു പെരുമ്പാമ്പ്.
അരികത്തും അകലത്തും
തിരസ്കരണി മറന്ന ഭീതിത്തെയ്യങ്ങൾ
നമ്മൾ വെറും കാഴ്ചക്കാർ.

2 വായന:

nazar koodali said...

ഇപ്പോഴും കാണാം…
പ്രാണൻ പിടയ്ക്കുമൊരു കിളുന്തു പൊന്മ…
മുട്ടകൾ വിഴുങ്ങിക്കിതയ്ക്കുന്ന
ഭക്തനാമൊരു പെരുമ്പാമ്പ്.
അരികത്തും അകലത്തും
തിരസ്കരണി മറന്ന ഭീതിത്തെയ്യങ്ങൾ…
നമ്മൾ… വെറും കാഴ്ചക്കാർ.

എം പി.ഹാഷിം said...

പി ശിവപ്രസാദിനെ നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം വായിക്കുമ്പോഴും
പഴയ മാതിരി തന്നെ പാലം! ഒരേ വാക്കുകളുടെ ഊര്‍ജ്ജം
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ സഖാവേ .....

Please submit your articles and contributions to


സൈകതം

സൈകതം
മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം
തുറക്കും തോറും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനേകം ചര്‍ച്ചയുടെ വാതിലുകള്‍കരുതിവയ്ക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് കവിത. ചില്ലുകടലാസില്‍ ആവിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ പുതുവഴി കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് കാലം, ലോകം സമയം ഈ കണ്‍സെപ്ടിനെ തന്നെ ബ്ളോഗ് മറികടന്നുകഴിഞ്ഞു. ആവിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ഈ അധോലോകത്ത് കൂടുതല്‍ എഴുതപ്പെടുന്നത് കവിതയാണെന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ചെറുപ്പം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകളുടെ ആര്‍ക്കൈവ്സുകളാണ് പുതുകവിത എന്ന കവിതാജാലികയുടെ ചരിത്രം. കവിതകളോടൊപ്പം കവിതാ സംസാരങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാതിലും പുതുകവിത തുറക്കുന്നു. വരും ലക്കങ്ങളില്‍ തിളക്കമുള്ള, നവശില്പഭദ്രതയുള്ള സംസാരങ്ങള്‍ക്കും പുതു കവിത വേദിയാകും.

Followers

കൂട്ടുകാര്‍

കൂട്ടുകാര്‍

ഫേസ് ബുക്കില്‍

പഴയ ലക്കം

FEEDJIT Live Traffic Feed

  © പുതുകവിത 'മലയാളകവിതകള്‍' by നാസര്‍ കൂടാളി 2009

Back to TOP